Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

4 sierpnia 2017

Międzybankowy rynek pieniężny jest ważnym segmentem omawianego rynku pieniężnego (por. rozdz. 1.2.2.). Powstał on w Polsce na przełomie lat 1990/91, zainicjowany operacjami bonami pieniężnymi NBP, a następnie bonami skarbowymi1’. W gospodarce rynkowej rynek pieniężny, a zwłaszcza międzybankowy…
Czytaj więcej...